Odbor pre prácu s demi Bratskej jednoty baptistov v SR

 

Akcie pripravované odborom pre prácu s demi:
VO plánuje oblastné stretnutia učitežov.
Svoje podnety posielajte členom výboru VO.

 

Pozývame na akcie pripravované inými organizáciami: