Odbor pre prácu s deťmi Bratskej jednoty baptistov v SR

 

Predškoláci a čo s nimi  PDF
Stará zmluva v cirkevnej katechéze  RTF
Pastorálny postoj človeka k smrti človeka  PDF
Dobrodružné mučenie  PDF
KNOW-HOW - prehľad materiálov PDF
Deti a ich predstavy o Bohu PDF
Vplyv postmodernizmu na katechetickú výučbu PDF
Deti s poruchami učenia na besiedke PDF
Hyperaktívne dieťa na besiedke PDF
Kým nám je učiteľ PDF
Vyučovanie vo vekovo zmiešanej skupine PDF
Children's Evangelism Beyond Crisis PDF
Evangelisation of Children - Lousanne Occ Paper No47 PDF
The Alpha of Children's Evangelism PDF
Pastorálne aspekty katechézy PDF
Preniknúť do sveta (dieťaťa), a ostať verný evanjeliu PDF
Generácia Y PDF
Cirkevný rok a evanjelikálna katechéza PDF
Tvorivý učiteľ a tvorivé metódy v katechéze PDF

  Katechetické listy KETM
Miniknižky v kresťanskom vyučovaní  PDF
Učíme deti a dospievajúcich o Bohu PDF
Deti a disciplína PDF