Odbor pre prácu s demi Bratskej jednoty baptistov v SR

 

Oblastné stretnutie učitežov nedežných besiedok, dorastov 
a kazatežov z cirkevných zborov BJB strednej oblasti SR
13.11.2004 - Lučenec