Odbor pre prácu s demi Bratskej jednoty baptistov v SR

 

Oblastné stretnutie učitežov nedežných besiedok, dorastov 
a kazatežov z cirkevných zborov BJB západnej oblasti SR
28.1.2006 - Bratislava