Odbor pre prácu s deťmi Bratskej jednoty baptistov v SR

Cieľom práce VO je misia medzi deťmi a dorastom. Misiu pritom chápeme holisticky, teda pod týmto slovom vnímame evanjelizáciu, vyučovanie a diakoniu. VO si chce zachovať služobnícky postoj voči všetkým zložkám, odborom a jednotlivcom v rámci BJB, ako aj voči ostatným adresátom v zmysle Veľkého poverenia z Mt 28,18n.

Oblasti služby odboru pre prácu s deťmi BJB v SR

1. všestranný osobnostný rozvoj a rast učiteľa
1.1 vzdelávanie
- podpora samostatného priebežného štúdia učiteľa (Biblia, odborná literatúra)
- organizovanie, spoluorganizovanie alebo odporúčanie účasti na stretnutiach, seminároch, workshopoch a konferenciách - v rámci cirkevného zboru (tím učiteľov), oblastných stretnutí, celoslovenských a medzinárodných akcií (BJB, kresťanské ekumenické)
1.2 poradenstvo (osobnosť, spiritualita, odbornosť) - „byť tu pre učiteľa“
- odborné pedagogicko-psychologické poradenstvo (výchovno-vyučovací proces, témy/obsah, disciplína, atď.)
- pastorálne poradenstvo (motivácia, povzbudenie a podpora v službe, hľadanie a pomoc pri riešení osobných problémov)
1.3 osobné kontakty (vzťahy)
- databáza učiteľov (meno a kontakt na každého učiteľa, informácie o službe)
- kontakty medzi učiteľmi vzájomne (v cirkevných zboroch, v oblasti, v SR), kontakty medzi oblastnými koordinátormi a učiteľmi, kontakty medzi výborom VO a učiteľmi

2. kvalita vyučovania a výchovy

3. spolupráca a kontakty
4. poskytovanie informácií

Stiahnite si tabuľku oblasti služby VO (PDF)