Odbor pre prácu s deťmi Bratskej jednoty baptistov v SR

Cieľom práce VO je misia medzi deťmi a dorastom. Misiu pritom chápeme holisticky, teda pod týmto slovom vnímame evanjelizáciu, vyučovanie a diakoniu. VO si chce zachovať služobnícky postoj voči všetkým zložkám, odborom a jednotlivcom v rámci BJB, ako aj voči ostatným adresátom v zmysle Veľkého poverenia z Mt 28,18n.

Oblasti služby odboru pre prácu s deťmi BJB v SR

1. všestranný osobnostný rozvoj a rast učiteľa
2. kvalita vyučovania a výchovy

3. spolupráca a kontakty
3.1 BJB v SR
- Rada BJB v SR (informácie, podpora - obojsmerná)
- kazatelia a staršovstvá - motivácia k starostlivosti a záujmu o učiteľov a vyučovanie
- odbory a komisie BJB - spolupráca, podpora
3.2 ekuména
- kresťanské cirkvi a organizácie, vzdelávacie inštitúcie (ACS, CB, ECM, ECAV, Nádej deťom, Viva Network, Detská misia, KETM PF UMB, atď.)
3.3 vydavateľstvá a kníhkupectvá, kresťanské organizácie
- Porta libri, Spoločenstvo čitateľov Biblie, Detská misia, Biblická jednota, Nová nádej a pod.)

4. poskytovanie informácií

Stiahnite si tabuľku oblasti služby VO (PDF)