Odbor pre prácu s deťmi Bratskej jednoty baptistov v SR

Cieľom práce VO je misia medzi deťmi a dorastom. Misiu pritom chápeme holisticky, teda pod týmto slovom vnímame evanjelizáciu, vyučovanie a diakoniu. VO si chce zachovať služobnícky postoj voči všetkým zložkám, odborom a jednotlivcom v rámci BJB, ako aj voči ostatným adresátom v zmysle Veľkého poverenia z Mt 28,18n.

Oblasti služby odboru pre prácu s deťmi BJB v SR

1. všestranný osobnostný rozvoj a rast učiteľa
2. kvalita vyučovania a výchovy

3. spolupráca a kontakty
4. poskytovanie informácií
4.1 komunikačné kanály
- webstránka BJB - VO
- časopis Rozsievač - témy, diskusie, príloha pre deti Zrnko
- občasné, príležitostné - balíčky, listy
4.2 obsah
- kde a čo (konferencie, semináre)
- materiály (knihy, pomôcky - info a ponuky, recenzie)
- BJB (nedeľné besiedky, dorasty a kluby, učitelia)

Stiahnite si tabuľku oblasti služby VO (PDF)