Odbor pre prácu s deťmi Bratskej jednoty baptistov v SR

 

DETM - oddelenie katechetiky (workshop a projekt náboženskej výchovy na školách)
Porta libri
Nová nádej Slovensko
Kredis, s.r.o.
Detská misia
Kresťanská ponuka
Kníhkupectvo Jonatán
Samuel - biblická práce pro děti
Tim dva dva
Biblická jednota (ČR)
Gimel
DOROSTOVÁ UNIE - sdružení křesťanských dorostů
(Nejen) křesťanské divadelní hry a scénky
Dětský odbor Církve bratrské v ČR
Scripture Union Slovakia
Ethos

Children´s Ministry
Zahraničné stránky, na ktorých nájdete materiály na vyučovanie