Odbor pre prácu s deťmi Bratskej jednoty baptistov v SR


Mgr. Beáta Andzielová
koordinátorka
pre strednú oblasť

Ester Handzušová
Predsedníčka VO,
koordinátorka
pre severno-východnú oblasť

Alžbeta Maglodská
koordinátorka
pre južnú oblasť

Miriam Kešjarová
koordinátorka
pre západnú oblasť
  Ester Handzušová 
je členkou cirkevného zboru BJB v Poprade – stanice vo Štôle. Má 3 deti. Vyučuje besiedku deti vo veku 3- 11 rokov, tejto službe sa venuje 10 rokov. Okrem toho pracuje v kluboch a letných táboroch a spolupracuje s Detskou misiou (preklady materiálov).