Odbor pre prácu s deťmi Bratskej jednoty baptistov v SR


Mgr. Beáta Andzielová
koordinátorka
pre strednú oblasť

Ester Handzušová
Predsedníčka VO,
koordinátorka
pre severno-východnú oblasť

Alžbeta Maglodská
koordinátorka
pre južnú oblasť

Miriam Kešjarová
koordinátorka
pre západnú oblasť
  Alžbeta Maglodská  
je členkou BJB 25 rokov (momentálne cirkevný zbor Nesvady), obrátila sa vo svojich 14-tich rokoch. Je vydatá a má 3 deti. Už vo svojej mladosti mala veľmi rada deti a rada s nimi pracovala. Preto si zvolila štúdium na zdravotníckej škole, kde v roku 1984 maturitou úspešne ukončila odbor „detská sestra“. V roku 1996 sa jej naskytla príležitosť pracovať v občianskom združení YMCA ako dobrovoľníčka. Práca s deťmi ju zaujala. V lete roku 1996 zorganizovala prvý letný tábor pre 60 detí. Jej túžbou bolo venovať sa deťom a to nielen svojim ale aj ostatným. Rozbehla prácu v klube (na ZŠ), kde sa zapájalo stále viac detí. Preto napísali ako YMCA v roku 1998 projekt do Nadácie pre deti Slovenska, ktorý bol zameraný na inštitucionálny rozvoj ich organizácie. Žiadali dotáciu na plat jedného pracovníka a na zariadenie kancelárie. Projekt bol schválený a od 1. septembra 1998 nastúpila do práce v YMCA na plný pracovný úväzok, kde naďalej rozvíja túto prácu v spolupráci s ďalšími dobrovoľníkmi. Mnohé aktivity sa dejú v spolupráci s cirkvami – BJB, ACS, ECAV. Besiedku učí 10 rokov a skrze kluby YMCA má tiež úžasnú možnosť misijne pracovať v kluboch na ZŠ v Nesvadoch, ktoré prebiehajú pravidelne 3 krát v týždni. Alžbeta Maglodská absolvovala tieto školeniami a kurzy: Efektívne vyučovanie detí S1 (1999), S2 (2000) a S3 (2001), Základy dobre fungujúcej MVO (SAIA Nitra, 1999), Písanie projektov (SAIA Nitra, 2000), Efektívna komunikácia (SAIA Nitra, 2000), Fundraising (SAIA Bratislava, 2000).