Odbor pre prácu s deťmi Bratskej jednoty baptistov v SR


Mgr. Beáta Andzielová
koordinátorka
pre strednú oblasť

Ester Handzušová
Predsedníčka VO,
koordinátorka
pre severno-východnú oblasť

Alžbeta Maglodská
koordinátorka
pre južnú oblasť

Miriam Kešjarová
koordinátorka
pre západnú oblasť
  Miriam Kešjarová